Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Informacje o policji

Ustawa o policji

Jak każda formacja mundurowa, także Policja posiada ustawy, które regulują jej działanie.

W historii policji mamy do czynienia z kilkoma takimi ustawami. Obecnie wszystkich funkcjonariuszy obowiązuje Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Dokument ten składający się z 11 rozdziałów, przede wszystkim jednoznacznie określa co kryje się pod nazwą Policja. Określa także podstawowe zadania i uprawnienia Policji, a także obowiązkowy mundur policjantów.

W ustawie tej znajdują się także podstawowe rodzaje Policji, a także jednostki organizacyjne znajdujące się w jej strukturach. Zawarte są w niej również wymagania i sposób przyznawania określonych stopni policyjnych.

Ustawa ta zwiera także szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w policji. Znajdziemy się w niej także obowiązki i prawa, jakie przysługują każdemu policjantowi, a także odpowiedzialność dyscyplinarna i karna tych funkcjonariuszy. Ustawa ta określa także przepisy jakie obowiązują podczas wysyłania kontyngentów policyjnych wydzielonych do realizacji poza granicami państwa.

W dokumencie tym znaleźć możemy także przepisy dotyczące świadczeń pieniężnych przysługujących policjantom. Ustawa to zawiera także wytyczne dotyczące kształcenia policjantów i Wyższej Szkoły Policyjnej.

Z ustawą tą powinien zapoznać się nie tylko każdy policjant, ale także każdy, kto myśli o podjęciu pracy w policji.

USTAWA
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji

Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Organizacja Policji
Rozdział 3 Zakres uprawnień Policji
Rozdział 3a Bandera i znaki rozpoznawcze
Rozdział 4 (uchylony)
Rozdział 5 Służba w Policji
Rozdział 6 Korpusy i stopnie policyjne
Rozdział 7 Obowiązki i prawa policjanta
Rozdział 8 Mieszkania funkcjonariuszy Policji
Rozdział 9 Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów
Rozdział 10 Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów
Rozdział 10a Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa
Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe