Komenda Główna Policji i Centralne Biuro Śledcze

W ramach formacji Policji wyróżnić możemy kilka jednostek organizacyjnych.

Główną jednostką jest Komenda Główna Policji. Przy jej pomocy Komendant Główny Policji realizuje zadania określone wustawach o policji. Siedziba Komendy Głównej mieści się w Warszawie na ulicy Puławskiej.

Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi, a także utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komendant Główny Policji podlega Ministrowi Spraw Zagranicznych i Administracji. Komendzie Głównej Policji podlegają Komenda Stołeczna Policji, Komendy Wojewódzkie, a także Szkoły Policji.

Kolejną jednostką organizacyjną policji jest Centralne Biuro Śledcze. Głównym zadaniem tej komórki organizacyjnej jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej, narkotykowej i ekonomicznej, a także rozpracowywanie szczególnie groźnych grup przestępczych.

CBŚ powstało w 2000 roku z połączenia Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Biura do Spraw Narkotyków. W centrali CBŚ znajdują się wydziały odpowiedzialne za zwalczanie innego rodzaju przestępczości. Mamy więc wydział do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej, przestępczości narkotykowej, przestępczości ekonomicznej, do zwalczania aktów terroru, wywiadu kryminalnego i wydział ogólny nadzoru.

Kolejną jednostkę stanowi Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji. Do zadań tejże grupy należy zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych przestępców, zwalczanie terroryzmu, prowadzenie poszukiwań ludzi pod wodą, branie udziału w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych i katastrof, a także unieszkodliwianie ładunków wybuchowych. Policjanci z tej formacji ochraniają także ważne osobistości i delegacji państwowych.

Natomiast Oddziały Prewencji Policji przeznaczone są do działań zespołowych policji. Policjanci z tej grupy przede wszystkim zabezpieczają imprezy masowe.

Ostatnią grupę stanowią nieetatowe grupy realizacyjne, zwane także grupami szybkiego reagowania, których zadaniem jest zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych przestępców, ich konwojowanie i ochrona osobistości.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 15261 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 430

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Comet Cache: failed to write cache file for: `/jednostki-organizacyjne/`; possible permissions issue (or race condition), please check your cache directory: `/home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/cache/comet-cache/cache`.' in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php:435 Stack trace: #0 [internal function]: WebSharks\CometCache\Classes\AdvancedCache->outputBufferCallbackHandler('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-includes/functions.php(3721): ob_end_flush() #2 [internal function]: wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(298): call_user_func_array('wp_ob_end_flush...', Array) #4 /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(323): WP_Hook->apply_filters('', Array) #5 /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #6 /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-includes/load.php(677): do_action('shutdown') #7 in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 435