Uprawnienia i obowiązki Policji Państwowej

Zadania i uprawnienia Policji wynikają ze szczególnego charakteru, jaki posiada ta formacja. Każdy rodzaj Policji ma przydzielone zadania, które określa ustawa o policji.

Do zadań Policji należy ochrona życia i zdrowia a także mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra. Formacja ta dba o bezpieczeństwo, porządek i spokój w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, a także w ruchu drogowym i na wodach.

Zadaniem Policji jest także wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń. Oprócz wykrywania, ma także wykonywać zadanie prewencyjne w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń a także wszelkim zachowaniom kryminogennym, a także współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami.

Do kompetencji policji należy także kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych oraz związanych z działalnością publiczną, a także zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danych Systemu Informacyjnego Schengen SIS, DNA.

Policja ma także za zadanie współpracować z policjantami z innych państw w celu realizacji zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów.

Policja prowadzi także nadzór nad strażami gminnymi i miejskimi, a także nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami.

W ramach tych zadań Policja wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. W związku z nimi policja ma prawo do uzasadnionego legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu karnego i innych ustaw. Na podstawie tych przepisów, policja może także przeszukiwać osoby i pomieszczenia, a także dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

Do uprawnień policji należy także obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w określonych przypadkach także dźwięku.

Policja może także, w określonych przypadkach, zwracać się o pomoc do instytucji państwowych, organizacji administracyjnych, podmiotów gospodarczych i do każdej osoby.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 15286 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 430

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Comet Cache: failed to write cache file for: `/zadania-i-uprawienia-policji/`; possible permissions issue (or race condition), please check your cache directory: `/home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/cache/comet-cache/cache`.' in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php:435 Stack trace: #0 [internal function]: WebSharks\CometCache\Classes\AdvancedCache->outputBufferCallbackHandler('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-includes/functions.php(3721): ob_end_flush() #2 [internal function]: wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(298): call_user_func_array('wp_ob_end_flush...', Array) #4 /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(323): WP_Hook->apply_filters('', Array) #5 /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #6 /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-includes/load.php(677): do_action('shutdown in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 435