Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Oferty naboru do pracy w policji

Wymagania dla kandydatów na policjantów

Praca w policji kusi wielu młodych ludzi. Każdego roku tysiące osób stara się o przyjęcie w szeregi tej formacji.

Jednak droga od kandydata do policjanta jest jeszcze daleka. Nie każdy, kto chce zostać policjantem może starać się o przyjęcie do tych służb mundurowych.

Służbę w tej formacji może pełnić:

   obywatel polski cieszący się nieposzlakowaną opinią,

 

   niekarany,

 

   korzystający z pełni praw publicznych,

 

   posiadający co najmniej średnie wykształcenie

 

  oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Jednak komendant wojewódzki może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji osobę, która nie posiada średniego wykształcenia, ale która, wykazuje się szczególnymi predyspozycjami do służby w Policji. Przyjęcie do służby w szeregach tej formacji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy. Wymóg ten nie dotyczy kobiet.

Każdy kandydat starający się o przyjęcie do Policji, musi poddać się procesowi rekrutacyjnemu. Informacji o terminach rozpoczęcia rekrutacji i o miejscu składania wymaganych dokumentów umieszczane są ogólnopolskich gazetach, prasie policyjnej, na stronach internetowych komendy wojewódzkiej Policji, Komendy Głównej Policji oraz w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

Po pojawianiu się ogłoszenia, każdy zainteresowany musi złożyć we wskazanym miejscu wymagane dokumenty.

Są to:
podanie o przyjęcie do służby,
wypełniony kwestionariusz osobowy i ankieta bezpieczeństwa osobowego, których formularze można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji,
napisany odręcznie życiorys,
świadectwo pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, które potwierdzają posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Odpowiednia komisja rekrutacyjna ocenia dokumenty i sprawdza prawdziwość zawartych w kwestionariuszu osobowym danych. Każdy kandydat musi przejść rozmowę wstępną, następnie kierowany jest na etap prowadzony w szkołach Policji, w czasie którego sprawdzana jest wiedza ogólna kandydata i jego sprawność fizyczna.