Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Jak zostać policjantem?

Szkoły policyjne i służby specjalne

By pracować w policji, trzeba być nie tylko sprawnym fizycznie, ale także bardzo dobrze wykształconym. Mimo długiej drogi, jaką należy pokonać, by zostać policjantem i stosunkowo niskich zarobków, zawód ten cieszy się niesłabnącą popularnością, także wśród kobiet.

Rozpoczęcie rekrutacji na policjantów odbywa się zawsze na polecenie Komendanta Głównego Policji. Każdy kto chce starać się o przyjęcie do szkoły policyjnej, musi spełniać odpowiednie warunki. Podstawowymi warunkami są posiadanie co najmniej wykształcenia średniego, posiadanie polskiego obywatelstwa i nieposzlakowanej opinii. W przypadku mężczyzn, powinni oni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Na terenie naszego kraju działa kilka szkół policji: Szkoła Policji w Katowicach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoła Policji w Pile, Szkoła Policji w Słupsku i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie istnieje od sierpnia 1990 r. Placówka ta prowadzi działalność dydaktyczną w trzech ośrodkach: w Legionowie, gdzie mieści się siedziba władz szkoły i miejsce zdecydowanej większości prowadzonych szkoleń, w Sułkowicach, gdzie znajduje się miejsce szkolenia przewodników i tresury psów, oraz w Kalu, gdzie odbywają się szkolenia Policji wodnej.

Szkoła Policji w Katowicach powstała w styczniu 1999 r. i jest jedyną szkołą policyjną na południu kraju. Głównym kierunkiem działalności tej placówki jest kształcenie policjantów pionu prewencji, którzy pełnią służbę w specyficznych warunkach dużych aglomeracji miejskich.

Szkoła Policji w Pile istnieje od 1954 r. Obecnie, Szkoła realizuje szkolenia na poziomie podstawowym i w ramach doskonalenia zawodowego i specjalizuje się w szkoleniu policjantów służby kryminalnej.

Szkoła Policji w Słupsku istnieje od 1945 r., a jako Szkoła Policji od 1990 r. Słuchaczami Szkoły mogą zostać osoby przyjęte do pracy w Policji. Specjalizuje się w szkoleniu policjantów prewencji i prowadzi kursy podstawowe, specjalistyczne i doskonalenia zawodowego.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, to jedyna taka placówka na terenie Polski. Studiować mogą na niej wyłącznie funkcjonariusze policji. O przyjęciu do tej placówki decydują egzaminy.

Ukończenie szkoły policyjnej daje szansę na znalezienie stabilnej i dobrze płatnej pracy w Policji, ale nie tylko. Umiejętności nabyte w szkole policyjnej można wykorzystać także do innych zawodów, które są poszukiwane na rynku pracy, a łatwo je znaleźć przeglądając działy ogłoszeń, np. „Praca Warszawa” w dużych portalach ogłoszeniowych lub gazetach ogólnopolskich czy lokalnych wydaniach.