Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/xkp/public_html/r-e.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Korpusy Policji i stopnie policyjne

‎Stopnie obowiązujące w Policji

Policja, podobnie jak inne formacje mundurowe, posiadają swoje stopnie.Stopnie policyjne oznaczają miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii policyjnej. Podobnie jak w przypadku stopni wojskowych, do których nawiązują, oznaki stopni policyjnych noszone są przez policjantów na mundurze.

Stopnie policyjne otrzymuje się dożywotnio, traci się je tylko w przypadku utraty obywatelstwa polskiego lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu. Jeśli policjant został zwolniony ze służby, może używać posiadany stopień z dodaniem określenia „w stanie spoczynku”.

W historii policji stopnie zmieniały się. Obecnie w polskiej policji funkcjonariusze, którzy noszą poszczególne stopnie, wchodzą w skład Korpusów Policji.

W skład Korpusu szeregowych Policji wchodzi posterunkowy, który to stopień jest nadawany z dniem przyjęcia policjanta do służby i starszy posterunkowy, na który mianuje policjanta komendant wojewódzki.

W skład Korpusu podoficerów wchodzi: sierżant, starszy sierżant i sierżant sztabowy Policji. Na wszystkie te stopnie nominacje przyznaje komendant wojewódzki, a przechodzenie na wyższe stopnie zależy przede wszystkim od długości służby.

W skład Korpusu aspirantów Policji wchodzi: młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant i aspirant sztabowy. Także w przypadku tych stopni, nominacje nadaje komendant wojewódzki Policji, a dodatkowo, przy nadaniu stopnia aspiranta, policjant musi odbyć szkolenie i zdać odpowiedni egzamin.

Natomiast w skład Korpusu oficerów Policji wchodzą: podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, podinspektor, młodszy inspektor i inspektor Policji. W przypadku podkomisarza, do tego stopnia mianuje Prezydent RP. Podkomisarzem może zostać policjant z wyższym wykształceniem, który ukończył Wyższą Szkołę Policji i szkolenie dla absolwentów szkół wyższych, a także złożył egzamin oficerski.

Ostatni Korpus stanowi Korpus Generałów Policji, w skład którego wchodzi: nadinspektor i generalny inspektor policji. Na stopień generalnego inspektora mianuje prezydent RP. Jest to najwyższy i dożywotni stopień policyjny